Zajęcia

Naszym głównym zadaniem jest wspierać prawidłowy rozwój dziecka, uwzględniając etap rozwoju i indywidualne tempo, zainteresowania oraz potrzeby każdego z wychowanków.
Codziennie staramy się stwarzać dzieciom takie sytuacje, aby jak najczęściej miały możliwość doskonalić swoje umiejętności samoobsługowe (zakładanie bucików, posługiwanie się sztućcami, ubieranie...).

Czas swobodnej zabawy jest okazją zdobywania nowych umiejętności, przede wszystkim społecznych. W kącikach tematycznych dzieci nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wypełniania różnych ról społecznych, ale też wyrabiają swój charakter i pod czujnym okiem opiekuna kształtują pozytywne postawy wobec rówieśników.

W ramach czesnego zapewniamy dzieciom opiekę i wszechstronny rozwój. Biorąc pod uwagę możliwości percepcji i koncentracji dzieci w wieku żłobkowym proponujemy ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone w formie zabawy (każdego dnia inne):

 

1. Grupowe zajęcia logopedyczne - kształtujące prawidłowe oddychanie, połykanie, przygotowujące aparat artykulacyjny do poprawnej wymowy, rozwijające zasób słownictwa.

2. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające - rozwijające umiejętności muzyczne, wrażliwość, poczucie rytmu. Poprzez wspólne śpiewanie, tańce z pokazywaniem, swobodną ekspresję ruchową będziemy wspierać rozwój koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

3. Gimnastyka smyka - ruchowe ćwiczenia na przekraczanie linii środka, ćwiczenia rozciągające, równoważne.

4. Wprowadzenie do dziecięcej matematyki - zabawy stymulujące rozwój umysłowy dzieci, kształtujące orientację przestrzenną, kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania, odejmowania, klasyfikowania, porównywania, dopasowywania. 

5. Zajęcia sensoryczne - wielozmysłowe stymulowanie, pobudzanie zmysłów wzroku, smaku, węchu i dotyku. Poprzez przelewanie, przesypywanie, babranie, kołysanie, bujanie, kręcenie się, zabawa przedmiotami z różną fakturą, poznawanie i tworzenie dźwięków będziemy wspomagać tworzenie powiązań pomiędzy neuronami w mózgu.

6. Małe formy teatralne dla małych widzów - teatrzyki kukiełkowe, pacynkowe opowieści pobudzające wyobraźnię, przybliżające klasyczne bajki, baśnie, opowiadania i wiersze.

smykomultisensoryka logo.png
Podstawy zajęć


Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn